052 - 245 11 28
Samen werken aan organisatieveranerdering op een flipover

Organisatieverandering

Voor een praktische strategie in groei, crisis & transformatie

Organisatieverandering: een proces in een weerbarstige realiteit

In een snel veranderende wereld is organisatieverandering dagelijkse kost. Soms gaat het geleidelijk, soms is een actievere aanpak nodig in situaties van groei, crisis en transformatie. Daarbij gaat het meestal om een nieuwe orde, maar tegelijk ook om veerkracht, ondernemerschap en aanpassingsvermogen. Het is altijd weer een kunst om dat voor elkaar te krijgen. Maak van elk project een waardevolle en leerzame ervaring. Veranderen is een gegeven, je kan er maar beter goed in zijn.

Met jullie ‘tot de kern’ aanpak hebben we de omslag gemaakt. Soepeler dan verwacht en bijzonder leerzaam

CEO Zakelijke dienstverlening

Organisatieverandering = gedragsverandering = leiderschap

Iedere organisatieverandering vraagt uiteindelijk ander gedrag van leiders en medewerkers. Maar gedragsverandering laat zich lastig plannen. Het zijn soms mysterieuze processen. Boeken over verandermanagement, artikelen en opleidingen zeggen allemaal dat communicatie en betrokkenheid belangrijk zijn. Een verandering komt alleen tot stand als iedereen meedoet. Leiderschap is nodig om dat voor elkaar te krijgen, zonder voorbij te gaan aan de geschiedenis, verandermoeheid en mogelijke weerstanden. Ondertussen gaat de verkoop gewoon door. Je hebt een aanpak nodig waar je in gelooft zodat je met een gerust hart zelf de regie neemt.

Organisatieverandering met de wonderlamp van Aladin

Organisatieverandering in verandering

Verandermanagement is zelf in verandering. Tot voor kort ging het nog over beheersbaar ingrijpen, met grondige diagnose, analyse, herontwerp van processen en structuren, en dan implementeren. Op papier kan alles. Het in de praktijk laten werken is moeilijker, daarvoor zijn organisaties te dynamisch en complex. Nu is wel duidelijk dat er meer nodig is als je oude patronen in gedrag wilt doorbreken, als je sneller en slimmer moet werken of ondernemerschap noodzakelijk is. Dan gaat het om een combinatie van hard en zacht, over boven- en onderstromen. Organisatieverandering vraagt een meer systemische aanpak.

Organisatieverandering is het managen van energie

Meer dan 20 jaar ervaring hebben we met plannen van papier halen. Fusies leerden ons over de harde en de zachte kant van veranderen in de praktijk. Het komt vrij precies, kleine verschillen in interventies kunnen grote effecten hebben. Gelukkig hebben we vanuit verschillende disciplines een goed gevulde gereedschapskist en zijn we niet gebonden aan een bepaalde aanpak of instrumentarium.

Directie- en managementteams doen een beroep op ons als:

  • Veranderingen na meerdere pogingen nog steeds niet zijn gelukt.
  • Al meteen duidelijk is dat het moeilijk gaat worden.
  • Leiders zich verder willen ontwikkelen in ‘leiderschap en organisatieverandering’.

Als het ‘verhaal’ solide is zoeken we samen met management en medewerkers naar de hefbomen voor de verandering. Natuurlijk inventariseren we ook naar wat al is bereikt en niet verloren mag gaan. We zetten in op een constructieve en innovatieve cultuur. Een cultuur waar medewerkers verantwoordelijkheid nemen die verder reikt dan hun eigen taak, met persoonlijk leiderschap op alle niveaus en ondernemerschap. Alleen een zorgvuldige selectie van elkaar ondersteunende activiteiten maakt de aanpak op al die fronten kansrijk.

Organisatieverandering wenst de directeur als de geest uit de wonderlamp verschijnt

Wat je van ons kan verwachten

Onze betrokkenheid in veranderingsprocessen is intensief, maar vaak niet in tijd. Met ons haal je geen artiesten van buiten voor het hoofdprogramma. Hoe meer leiders en medewerkers zelf doen, hoe beter de verandering verankert. Onze bijdrage zit vooral in creatief en kritisch meedenken, ervaringen delen, plannen maken, werkvormen en instrumentarium aanbieden die het proces makkelijker maken. We letten op de samenhang in cultuur, structuur en leiderschap. Als het helpt, faciliteren we de grote en spannende bijeenkomsten om snel een flinke stap vooruit te zetten. Ook leveren we opleiding en training in leiderschaps- en veranderkundige vaardigheden.

Ik ben onder de indruk van jullie expertise en toewijding

CEO Multinational

Waarom gerenommeerde opdrachtgevers voor ons kiezen

  • Een doortastende hands-on aanpak, als het nodig is voor alle onderdelen en niveaus in het hele bedrijf.
  • Borging van de verandering en gegarandeerd leerrendement door slimme inzet van de aanwezige capaciteit en kwaliteit.
  • Multidisciplinaire input van onze expertise in mensen, bedrijven én veranderen.

Wij geloven dat de veranderkracht in het bedrijf moet zitten, als die er niet is, of als de plannen niet realistisch zijn, dan zijn we daar eerlijk over.

organisatieverandering? Is dat wat je werkelijk wilt? vraagt Aladin aan de directeur

Aan de slag

  1. Bel en krijg een eerste reactie op je vraagstuk voor organisatieverandering.
  2. In een ‘live’ gesprek verkennen we het vraagstuk verder en ervaren we of de noodzakelijke ’klik’ er is, inhoudelijk en persoonlijk.
  3. Dan volgt een gerichte inspanning van beide partijen, om te komen tot een passend en realistisch voorstel.

Jullie willen weten of we een goede match zijn, en dat willen wij ook. Pas na de bespreking van het voorstel nemen jullie én wij goed geïnformeerd en weloverwogen een beslissing.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Mail of bel 052 245 11 28, dan weet je het meteen