052 - 245 11 28

Change Company Aart Pijl & Loes Bon, al meer dan 20 jaar strategische partners voor leiders met ambitie en uitdagende vraagstukken

Experts in organisaties, teams, leiderschap & change

Al meer dan 20 jaar zijn we actief. Gespecialiseerd in de ontwikkeling van organisaties, teams en leiderschap. Meestal gaan vragen over ‘mensen’ en over HOE. Hoe te zorgen dat iedereen doet wat nodig is? Hoe geven we het leiderschap vorm? Hoe smeden we de organisatie, inclusief het leiderschap en de cultuur, tot een sterk en succesvol geheel?

Een goede track record en een positieve pers leverden duurzame relaties met opdrachtgevers. Meer dan 100 organisatie hielpen we vooruit, in bijna alle branches, van multinationals met meer dan 150.000 medewerkers tot veelbelovende Nederlandse start-ups. 80% komt minimaal 1x terug met een nieuwe vraag.

Als bedrijfskundigen, sociaal wetenschappers en Masters of Change Management, internationaal gecertificeerde consultants, coaches en trainers, werken we zoveel mogelijk evidence based.

Jaarlijks investeren we flink om fris en bij te blijven. Helaas schiet de wetenschap regelmatig tekort voor de dynamiek en complexiteit van organisaties. Dan vallen we terug op een combinatie van een brede kennisbasis, een scherpe analyse van de situatie en een flinke dosis ervaring.

Hoe wij werken als consultants, coach en trainers

Onze praktijk groeit voortdurend in kwaliteit, niet in omvang. Dat is ook niet nodig. Extra menskracht vinden we meestal bij de opdrachtgever en dan delen we gul onze kennis en ervaring. Natuurlijk is er ook een flink professioneel netwerk op de achtergrond.

We werken vooral ‘live’ met leiders, managers en hun medewerkers. Praktisch, enthousiast en met hart voor de mensen en de zaak. Zo nodig halen we alles uit de kast voor een set elkaar versterkende activiteiten, op alle niveaus. Dat maakt de inzet kansrijk en borging is vanzelfsprekend. Onze inbreng is efficiënt, we wonen niet in. Een gemiddelde opdracht loopt slechts 3 tot 6 maanden.

Jaarlijks gaan we in zee met een beperkt aantal nieuwe opdrachtgevers. Voor ons is het belangrijk dat het persoonlijk ‘klikt’ en dat het vraagstuk bij ons past. Als je een gezonde ambitie hebt en in een open relatie wilt werken, bel dan om samen de mogelijkheden te verkennen. Je zult merken dat we meteen al professioneel meedenken. Komen we tot samenwerking, dan kan je erop rekenen dat we onvoorwaardelijk gaan voor dat wat jullie nodig hebben.

Waar wij absoluut niet van zijn

Wie weleens voor de keuze heeft gestaan om organisatieadviseurs in de arm te nemen kan er over meepraten: het is als vis kiezen op een buitenlandse markt. Er liggen soorten waar je nog nooit van hebt gehoord. Ze hebben vaak verrassend vreemde namen, het woordenboek helpt niet echt en de toelichting die je krijgt is onbegrijpelijk.

Wie adviseurs, coaches en trainers over de vloer had heeft soms een goede keuze gemaakt, dat blijkt achteraf. Er zijn ook eens-maar-nooit-weer samenwerkingen. De vis is dan weer eens duur betaald. Wellicht kunnen we je keuze verlichten door hieronder te beschrijven waar wij niet van zijn, waarin wij ons absoluut willen onderscheiden.

  • Wij nemen niet iedere klant en opdracht aan. Omdat we maar met 2 zijn lukt dat niet. We werken alleen samen als er een ‘klik’ is. Ook moet er een kans op succes zijn, veel is mogelijk, maar natuurlijk niet alles.
  • Wij doen niet mee aan aanbestedingen. Onze ervaringen zijn slecht, nl. slecht georganiseerd, onvoldoende informatie, geen toets op de relatie, geen toets op de haalbaarheid. Zonde van de tijd.
  • Wij sturen geen accountmanager op je af. Alles doen we zelf, van het eerste telefoongesprek tot het succesvolle einde. Je weet dus precies met wie je zaken doet.
  • Wij zijn niet de hoofdact in het ‘verandercircus’. De leiders en de medewerkers staan in de piste, wij ondersteunen vanuit de coulissen en treden alleen op als we samen denken dat dat het meeste effect heeft.
  • Wij hebben niet 1 methode of 1 model. Organisatievraagstukken zijn complexe vraagstukken en altijd uniek vanwege de geschiedenis, de markt, de leiders en zo meer. Het is een illusie te denken dat je alles op op 1 bepaalde manier kan oplossen.
  • Geen hypes. Vooral eenvoudige en snelle aanpakken voor coplexe problemen vallen in de categorie hypes. Met een korte levensduur, mooie namen en grote beloften gaat er snel veel geld in om. Organisaties en organiseren is van alle tijden. We kennen de state of the art en onderscheiden de hypes van echte nieuwe waardevolle inzichten.
  • Wij doen niet ‘iets leuks’ voor ½ dag, iets met kleurtjes, geen outdoor activiteiten en vertrouwensspelletjes. Wij willen organisaties helpen beter te functioneren, dat medewerkers op de langere termijn productiever en prettiger samen werken. Daarom kiezen we voor activiteiten die daar direct en in grote mate aan bijdragen. Hiermee besparen we veel tijd, geld en energie.
  • Wij wonen niet in. Leiders op alle niveaus trekken de veranderingen in organisaties, wij bieden de beste ondersteuning die daarbij nodig is, maar nemen het niet over. Onze acties zijn intensief, kortdurend en leerzaam. We plannen alleen een volgende activiteit als dat nodig is.
Behoefte aan een samenvatting: wij schrappen al het overbodige. Dat kunnen we ook, we hebben geen groot bureau met een flinke overhead in de lucht te houden. Het enige dat voor ons telt is dat we meebouwen aan organisaties:

  • waarin medewerkers productief en prettig samenwerken en zich ontwikkelen.
  • die een fatsoenlijke bijdrage leveren aan onze samenleving.

 

Aart Pijl

Bedrijfskundige, sociaal wetenschapper, Master of Change Management en Master of Art in HRM. Internationaal gecertificeerd als consultant, trainer en coach. Begonnen als adviseur bij KPN, later naar een groot adviesbureau en sinds 1999 zelfstandig samen met Loes Bon. Binnen ons bedrijf ben ik meer de ‘rechterhersenhelft’ zei een klant, het creatieve brein, waarmee ik op een lichte en luchtige manier zorg voor de noodzakelijke doorbraken. Daarbij mag ook gelachen worden.

In mijn streven naar ‘meesterschap’ volg ik de ontwikkelingen in ons vakgebied al meer dan 20 jaar op de voet. Inmiddels beschik ik over een interessante ‘body of knowledge’ waarmee ik snel de hypes van waardevolle theorieën kan onderscheiden. Wetenschappelijk inzichten vertaal ik naar de dagelijkse praktijk van leiders en hun organisaties.

Als vrijwilliger werkte ik met drugsverslaafden, werkeloze jongeren en eenzame ouderen. Daar heb ik geleerd een realist te zijn en een hoopvol mens. Er is nog een overvloed aan fantastische, en voor velen nog onbekende mogelijkheden om organisaties aanzienlijk beter & leuker te maken. Ik ervaar het als een voorrecht daaraan bij te dragen.

Op zoek naar universele wijsheid heb ik veel gevonden in mijn gesprekken met o.a. Richard Boyatzis (Resonant Leadership), Roger Chevalier (Improving Workplace Performance), Chris Cowan (Mastering Values in Leadership and Change), Robert Dilts (Dynamic Learning), James Flaherty (Evolving Excellence), Joshua Freedman (At the Heart of Leadership), Robert Fritz (Corporate Tides), Judith Hale ((Human Performance), Eric Jensen (Brainbased Learning), Allan Katcher (Lifo), Dave Meier (Accellerated learning), Edgar Schein (Culture and Leadership), Win Wenger (The Einstein Factor). Lees over mijn ontmoetingen met mijn helden: Edgar Schein, Robert Fritz en Aart Pijl Masters in Organisatieadvies.

Specialisaties, ontstaan vanuit een bovenmatige interesse: innovatie & high performance technieken.

Iedereen wil fluitend naar het werk, een goede bijdrage leveren en dan weer fluitend naar huis

Aart Pijl

 

Loes Bon

Bedrijfskundige, sociaal wetenschapper, Master of Change Management. Internationaal gecertificeerd als consultant, trainer en coach. Begonnen in de thuiszorg als organisatieadviseur, later naar Bakkenist Management Consultants, een middelgroot adviesbureau, en sinds 1999 zelfstandig samen met Aart Pijl. Binnen ons bedrijf ben ik de ‘gezonde linkerhersenhelft’ volgens een klant, het analytische brein, scherp, tot de kern, zo nodig tot op het bot, compact en realistisch. Ik heb een voorkeur voor een krachtige, gestructureerde aanpak, die iedereen meteen begrijpt.

In mijn streven naar ‘meesterschap’ investeer ik al 20 jaar zeker 1 maand per jaar in mijn vakbekwaamheid. Inmiddels ben ik ook goed getraind als (dag)voorzitter. Graag geef ik gelegenheid tot het ‘goede gesprek’ over de moeilijke onderwerpen, in het directieteam, maar ook in grote groepen van meer dan 200 managers en medewerkers. Met voldoende veiligheid en de juiste onderwerpen op tafel, is het de kunst de vereiste diepgang te krijgen. Met vragen komt het tot een uitwisseling van kennis, ervaring en gevoelens die er op dat moment toe doen, en openen zich nieuwe perspectieven.

Inspiratie haal ik uit de natuur, literatuur, Tai Chi, reizen en goede gesprekken met vakgenoten over de hele wereld. Onze opdracht bij de top van Ford Motor Company was een topervaring. Ontmoetingen met de grote meesters als Peter Block en Edgar Schein wekten een sterke verlangen naar vakmanschap op het hoogste niveau. Zij leerden mij te vertrouwen op mijn eigen professionaliteit, maar zeker ook op die van de opdrachtgever, hun managers en medewerkers.

Inmiddels ben ik ook gecertificeerd als commissaris, en toezichthouder en vervul ik met enthousiasme voor een aantal jonge veelbelovende vrouwen een rol als mentor. Zij gaan het nog ver schoppen.

Veranderen is leiderschap, leiderschap is veranderen

Loes Bon

 

Benieuwd of we iets voor je kunnen betekenen? Of het 'klikt'?

Mail / bel 052 245 11 28 en leg kort je vraag voor, dan weet je het meteen