052 - 245 11 28
Teamontwikkeling met het team in een kring

Teamontwikkeling

Voor professionele en toegewijde directie- & managementteams

Teamontwikkeling

Want het gaat niet vanzelf goed

Succes is afhankelijk van een sterk managementteam, dat energiek de regie neemt over de ontwikkeling van de organisatie. Een team dat het op diep niveau eens is over de koers en opgewassen is tegen turbulentie en het onvermijdelijk gedoe van samenwerken. Zo’n managementteam zet actief tijd en energie in op teamontwikkeling.

Van los zand naar een op alle fronten goed functionerend managementteam

Directeur Publieke Sector

Het managementteam is het fundament

Als het team onvoldoende is toegerust voor de taak, als het vertrouwen ontbreekt, heeft dat consequenties voor de hele organisatie. Je weet dat het gedrag van het managementteam leidend is, andere teams volgen het voorbeeld. Het gedrag op topniveau is niet alleen ‘besmettelijk’. Er zijn aanwijzingen dat:  hoe groter de afstand tot de top, hoe sterker je dat gedrag ziet.  In teamwerk is de trend ‘zelfsturing en zelforganisatie’, niet raar als de top dáár dan het voorbeeld in is.

Een goed stel managers is nog geen goed functionerend managementteam

Op een aantal fronten gaat het best goed, maar er zit meer in, het is niet genoeg. In vergaderingen lekt teveel energie weg, cruciale beslissingen komen moeizaam tot stand, of het ontbreekt aan de noodzakelijke openhartigheid en synergie in de uitvoering. Wat als de druk toeneemt, als ingrijpende veranderingen nodig zijn? Is het team er dan klaar voor? Of verlies je dan snelheid door een gebrek aan vertrouwen en de juiste routines? Het managementteam werkt als een hefboom. De concurrentie kan de techniek kopen, maar niet de samenwerking in de top, niet hoe die mensen samen iets voor elkaar krijgen.

Teamontwikkeling gaat het managementteam naar de top van de berg helpen

Werk met experts in teamontwikkeling

Samen kom je een heel eind. Maar soms wil je een sprong maken met het team, en dan kan hulp van buiten het verschil maken. Zoek een partij met bewezen expertise en ervaring in teamontwikkeling van management- en directieteams. Kies voor een aanpak die aansluit op de business, de geschiedenis, de samenstelling en de fase van ontwikkeling van het team en de organisatie. Wees kritisch op de diepgang  van de bekende teambuildingsactiviteiten en de reikwijdte van de meer psychologische aanpakken.

Wanneer je met ons werkt

Multidisciplinair is onze benadering. Als bedrijfskundigen, sociaal wetenschappers en veranderkundigen, experts in teams en leiderschap, putten we uit een scala aan disciplines. Daar profiteerden al meer dan 100 management- en directieteams van. Zelfs als het flink piept en kraakt lukt het meestal wel om het team weer vlot te trekken.

De teams waar we tot nu toe mee werkten vroegen legden vraagstukken voor als:

 • Iedereen werkt hard, maar weinig gezamenlijke resultaten
 • Eenheid en verbinding in leiderschap en cultuur
 • Grote veranderingen in structuur, cultuur of andere taaie vraagstukken

Als managementteam weten we nu dat teamwerk meer is dan samenwerken

Directeur HR

Soms doen we een snelle diagnose: hoe kan dit team de ambities werkelijk realiseren? Soms dragen we bij aan het jaarlijks ‘onderhoud’ van een team. Vaak zijn er bijeenkomsten van 1 of meerdere dagdelen waarin het team werkt aan versterking op de noodzakelijke onderdelen, om te komen tot de prestaties waar ze van dromen. Regelmatig werken we on-the-job.

Teamontwikkeling brengt het managementteam dichter bij de top van de berg

Waarom gerenommeerde opdrachtgevers voor ons kiezen

 • Buitengewone resultaten, voor teams in opgaande lijn naar excellentie én voor teams met een lastig verleden en diep ingesleten niet-zo productieve patronen
 • Een praktische, nuchtere, leerzame en toch luchtige aanpak, met voldoende veiligheid en vaak een inspirerende stretch voor individuele teamleden
 • Een krachtige koppeling van de teamontwikkeling aan de gewenste organisatiecultuur

Wij geloven dat teamwerk één van de krachtigste middelen is om te presteren en vorm te geven aan de cultuur. Moderne professionals leveren hun bijdrage in wisselende teams. Daar ga je als managementteam in voorop.

Teamontwikkeling hielp het managementteam op de top

Aan de slag met teamontwikkeling

 1. Bel als bovenstaande tekst je aanspreekt en ervaar in een kort gesprek al snel of je verder wilt praten.
 2. In een ‘live’ gesprek gaan we dieper op de materie in en merken we beiden of de noodzakelijke ‘klik’ er is, inhoudelijk en persoonlijk.
 3. Dan volgt een kennismaking met het hele team en komen we met een passend en realistisch voorstel.

Jullie willen weten of we een goede match zijn, en dat willen wij als consultants ook. Pas na de bespreking van het voorstel met het hele team nemen het team en wij goed geïnformeerd en weloverwogen een beslissing.

Veelgestelde vragen over teamontwikkeling

Jazeker. Een team is altijd in ontwikkeling. Daarbij kan een managementteam behoefte hebben aan een korte of eenmalige ondersteuning in de goede richting, om er even een duwtje of een flinke slinger aan te geven.

Vraag wat je wilt, bijv:

 • Teamstart, ook bij één of een paar nieuwe teamleden.
 • Eindejaars- of reflectiegesprek: methodisch terug- en vooruitkijken
 • Shadowing managementteam: observaties van het ‘team in actie’, hoe zou het nog beter kunnen?
 • Snapshot van het team: met de volgende dag al een rapportage.
 • Een goed gesprek: lastige en complexe vraagstukken, soms ook emotioneel, met een inhoudelijke bijdrage van iedereen, inclusief reflectie op procesniveau.

Altijd ontwikkelingsgericht, om het team op een hoger niveau te brengen. Toekomstgericht, meer feedforward dan feedback. Eerlijke en deskundige bijdrage.

Iedere investering moet in verhouding staan tot de opbrengst ervan. Wat valt er met teamontwikkeling te winnen? Wat kost het als iemand uit het team vertrekt? Wat als besluitvorming traag of onvoldoende doordacht of gedragen is? Wat kosten frictie en verdeeldheid in een managementteam? Wat als de ambitie hoger is dan het team nu kan dragen?

De zwaarte van de vraagstukken bepalen hoe gerechtvaardigd de investering is. Daarom zoeken we per situatie samen naar wat nodig is en wat zakelijk gezien een verantwoorde investering is.

We helpen allerlei teams in hun ontwikkeling, en zijn gespecialiseerd in managementteams (op verschillende niveaus) en directieteams, d.w.z. teams van leiders met een stevige opdracht en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Onze expertise sluit ook goed aan bij bijv. tijdelijke en/of multidisciplinaire teams met een speciale opdracht.

Daar blijkt meestal in het eerste gesprek en anders al snel daarna. Het is in ons beider belang om voor de juiste aanpak te kiezen. Wij hebben ook een reputatie, onze opdrachtgevers zijn tevreden en dat willen we graag zo houden.

Als de problematiek zich bijv. concentreert rond één persoon, of als er in de opzet van de organisatie iets belemmert, dan doen we suggesties voor een andere aanpak.

Met onze ervaring herkennen we patronen in de vraagstukken van het team, de fase van ontwikkeling van het team en de organisatie en de verantwoordelijkheden en bijdragen van de verschillende teamleden. Daarnaast beschikken we over een enorm arsenaal aan methoden en technieken, waaruit we een selectie maken, passend bij de waarnemingen

Met het team bespreken we onze waarnemingen en hypothesen, en we doen een voorstel voor een programma met daarin altijd een aantal opties waar het team in overleg een keuze uit maakt.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Mail of bel 052 245 11 28, dan weet je het meteen