052 - 245 11 28

De directeur wil geen coach?

Auteur: Loes Bon

Directeuren en feedback

Een directeur heeft grote invloed op het bedrijf maar krijgt in die functie vaak gebrekkig feedback. Steeds vaker bieden directeuren hun leidinggevenden een coach aan. Dat is goed voor reflectie en verbetering van hun leiderschap. Leidinggevenden geven steeds vaker dezelfde tip aan hun directeur. Maar 80% van de directeuren wil helemaal geen coach, staat helemaal niet open voor executive coaching.

Thema’s wereldwijd

Onderzoek wijst uit dat directeuren over de hele wereld met dezelfde thema’s te maken hebben. Deze thema’s zijn:

  1. Veranderingen managen
  2. Engagement creëren
  3. Leiderschap ontwikkelen
  4. Cultuur en strategie op één lijn brengen

De 4 wereldwijde thema's van leiders op een rijTrainingen, seminars, boeken en vooral de eigen praktijkervaring bieden inzichten en richtlijnen. Maar het gedrag van de leider is bepalend voor de resultaten op deze vier thema’s. En in hoeverre is de directeur op de hoogte van het effect van zijn of haar handelen? Op korte en op de langere termijn?

Er is een groot verschil tussen directeuren en managers lager in de hiërarchie. Directeuren krijgen minder betrouwbare feedback op hun gedrag. Leidinggevenden krijgen feedback in functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze leidinggevenden zijn helaas weinig kritisch en eerlijk in de feedback die zij geven aan hun directieleden. Directieleden willen het vaak niet geloven, maar directeuren zijn door meer ja-knikkers omringd dan goed voor hen is.

Veel directeuren vinden zichzelf behoorlijk succesvol en blijven in hun comfort zone

De impact van het gedrag van directieleden op het functioneren van het bedrijf is groot. Samen met een gebrek aan feedback maakt het dat dit eenzame posities zijn. Daarmee zijn het ook risicovolle posities. Iedere directeur bepaalt zelf hoe zich in te dekken tegen deze risico’s.

Reflecteren en beslissen

Ongeveer 80% van de directeuren wil geen coach. Veel directeuren vinden zichzelf behoorlijk succesvol. Het inschakelen van een coach heeft voor hen een negatieve connotatie. Je neemt een coach als je zwak en onzeker bent. Soms hebben ze er ook moeite mee hun eigen tekortkomingen onder ogen te zien. Of ze zien er tegenop er iets aan te gaan doen. Ze hebben het altijd zo gedaan en hebben er heel wat mee bereikt. Dan is het makkelijker ervoor te kiezen in de comfortzone te blijven.

En er is al zoveel te doen. Directieleden hebben op alle fronten een gebrek aan tijd, dus die reserveren ze zeker niet voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij vergeten ze dat die direct van invloed is op de ontwikkeling van het bedrijf. Wat is er mis met regelmatig nadenken over jezelf in de positie van directeur? Waarom zou je niet werken aan de verbetering van je persoonlijke performance? Waarom niet eens experimenteren met een andere manier van aansturing van het managementteam? Het komt allemaal ten goede aan de stabiliteit en de ontwikkeling van de organisatie. Is dat niet iets wat een directeur van zijn medewerkers verlangt? Iedere directeur doet er goed aan rust en ruimte te creëren voor reflectie. Het is onbetwist dat het nodig is je regelmatig en diepgaand te verhouden tot je eigen positie, ontwikkeling en het effect van je handelen op de organisatie.

Een ambitieuze directeur blijft zich ontwikkelen

Een directeur loopt de trap op, naar een volgend niveau in de carrièreExecutive coaching is voor ambitieuze directeuren die zichzelf en hun organisatie nog verder willen brengen. Een executive coach heeft ervaring met vraagstukken die spelen in de top van een bedrijf, weet hoe directieteams werken. Zo iemand is ewend directeuren eerlijk en stevig feedback te geven. Een executive coach wil dat een directeur de resultaten boekt met het bedrijf die nodig zijn. Een executive coach helpt een directeur met:

  • Zich nog beter bewust te zijn van het eigen handelen en het effect ervan.
  • De belangrijke actuele vraagstukken van de organisatie diepgaand en vanuit verschillende perspectieven te bezien.
  • Te komen tot meer ideeën en opties, en daarmee tot betere beslissingen.

Het is verstandig als een directeur regelmatig een stapje terug doet uit de dagelijkse operatie. Dat maakt het mogelijk te reflecteren op het nabije verleden én vooruit te kijken. Door het eigen gedrag kritisch tegen het licht te houden neemt het zelfbewustzijn toe. Zo worden talenten, maar ook behoeften duidelijker zichtbaar. Leren van lessen uit het verleden en die direct weer in praktijk brengen. Ideeën en doelstellingen krijgen verdieping als de directeur de coach als klankbord gebruikt.

Met een coach is het mogelijk zaken te bespreken die moeilijk bespreekbaar zijn met collega’s. Denk aan die collega die onvoldoende presteert of de omgang met de Raad van Commissarissen. Een coach is ook een goede sparring partner als het gaat om persoonlijke twijfels of zorgen over de eigen competentie. Ook zorgt een coach voor nieuwe input. Een executive coach is als het goed is up-to-date. Je wordt vanzelf bijgepraat over theorievorming en de trends in leiderschap, change en business development.

Onafhankelijk en zelfbewust

Veranderingen in organisaties en hun omgeving volgen elkaar snel op. Het is belangrijk dat directeuren regelmatig de rust nemen om na te denken, afstand te nemen, en niet alleen met belanghebbenden. Je blinkt pas uit in deze positie als je als onafhankelijk denker, met een hoog zelfbewustzijn, de beste beslissingen neemt voor het bedrijf.

Op zoek naar een expert in executive coaching?

Mail / bel 052 245 11 28 en ervaar direct of er een ‘klik’ is