052 - 245 11 28

De directeur wil geen coach?

Auteur: Loes Bon

Directeuren en feedback

Een directeur heeft grote invloed op het bedrijf en krijgt in die functie vaak gebrekkig feedback.Steeds vaker bieden directeuren hun leidinggevenden een coach aan, voor reflectie en verbetering van hun leiderschap. Leidinggevenden geven ook steeds vaker dezelfde tip aan hun directeur, meer of minder voorzichtig. Maar 80% van de directeuren wil helemaal geen coach.

Thema’s wereldwijd

Onderzoek wijst uit dat directeuren over de hele wereld met dezelfde thema’s te maken hebben. Deze thema’s zijn:

  1. Veranderingen managen
  2. Engagement creëren
  3. Leiderschap ontwikkelen
  4. Cultuur en strategie op één lijn brengen

directeur en leiderschapsthema's

Trainingen, seminars, boeken en vooral de eigen praktijkervaring bieden inzichten en richtlijnen. Maar het is de persoon, het gedrag van de leider, dat bepalend is voor de resultaten op deze vier thema’s. En in hoeverre is de directeur op de hoogte van het effect van zijn of haar handelen, op korte en langere termijn? Het grote verschil tussen directeuren en managers lager in de hiërarchie is, dat directeuren minder betrouwbare feedback krijgen op hun gedrag. Leidinggevenden krijgen van hun directeuren feedback in functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze leidinggevenden zijn helaas weinig kritisch en eerlijk in de feedback die ze geven aan hun directieleden. Directieleden willen het vaak niet geloven, maar de praktijk wijst uit dat directeuren meer omringd zijn door ja-knikkers dan goed voor hen is.

 

 

 

Veel directeuren vinden zichzelf behoorlijk succesvol en blijven in hun comfort zone

Het gebrek aan feedback, de grote impact van het gedrag van directieleden op het functioneren van het bedrijf én de eenzame positie maken directiefuncties risicovol. Iedere directeur bepaalt zelf hoe zich in te dekken voor deze risico’s.

Reflecteren en beslissen

Ongeveer 80% van de directeuren wil geen coach. Veel directeuren vinden zichzelf behoorlijk succesvol. Het inschakelen van een coach heeft voor hen een negatieve connotatie: dat doe je alleen als je zwak en onzeker bent. Soms hebben ze er ook moeite mee hun eigen tekortkomingen onder ogen te zien of zien ze er tegenop er iets aan te gaan doen. Ze hebben het altijd zo gedaan en hebben er heel wat mee bereikt, dus kiezen ze er liever voor om in hun comfortzone te blijven.

En er is al zoveel te doen. Directieleden hebben op alle fronten een gebrek aan tijd, dus die reserveren ze zeker niet voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij vergeten ze dat die direct van invloed is op de ontwikkeling van het bedrijf. Wat is er mis met: regelmatig nadenken over jezelf in de positie van directeur, het verbeteren van de persoonlijke performance, werken aan het versterken van belangrijke persoonlijke relaties, experimenteren met een andere manier van aansturing van het managementteam? Het komt allemaal ten goede aan de stabiliteit en de ontwikkeling van de organisatie. Is dat niet iets wat een directeur van zijn medewerkers verlangt? Iedere directeur moet ervoor zorgen de rust en ruimte te creëren om zich regelmatig en diepgaand te verhouden tot de eigen positie, ontwikkeling en het effect van het eigen handelen op de organisatie.

Een ambitieuze directeur blijft zich ontwikkelen

Executive coaching is voor ambitieuze directeuren die zichzelf en hun organisatie nog verder willen ontwikkelen. Een executive coach heeft ervaring met vraagstukken die spelen in de top van een bedrijf. Een executive coach weet hoe directieteams werken en is gewend directeuren eerlijk en stevig feedback te geven. Een executive coach wil dat een directeur de resultaten boekt met het bedrijf die nodig zijn. Een goede en ervaren executive coach helpt een directeur:

  • Zich nog beter bewust te zijn van het eigen handelen en het effect ervan
  • De belangrijke actuele vraagstukken van de organisatie op een hoogwaardige manier en vanuit verschillende perspectieven te bezien
  • Te komen tot meer ideeën en opties, en daarmee tot betere beslissingen

Het is verstandig als een directeur regelmatig een stapje terug doet uit de dagelijkse operatie, reflecteert op het nabije verleden én vooruit kijkt. Door het eigen gedrag kritisch tegen het licht te houden neemt het zelfbewustzijn toe en worden talenten, maar ook behoeften duidelijker zichtbaar. Leren van lessen uit het verleden en die direct weer in praktijk brengen.  Ideeën en doelstellingen krijgen verdieping als de directeur de coach als klankbord gebruikt. Met een coach is het mogelijk zaken te bespreken die moeilijk bespreekbaar zijn met collega’s, bijv. een collega die onvoldoende presteert of de omgang met de Raad van Commissarissen. Een coach is ook een goede sparring partner als het gaat om persoonlijke twijfels of zorgen over de eigen competentie. Ook zorgt een coach voor nieuwe input. Een executive coach is als het goed is up-to-date als het gaat om de theorievorming en de trends in leiderschap, change en business developement.

Onafhankelijk en zelfbewust

Veranderingen in organisaties en hun omgeving volgen elkaar snel op. Het is belangrijk dat directeuren regelmatig de rust nemen om na te denken, afstand te nemen, en niet alleen met belanghebbenden. Je blinkt pas uit op deze positie als onafhankelijk denker die met een hoog zelfbewustzijn de beste beslissingen neemt voor het bedrijf.

Op zoek naar een expert in executive coaching?

Mail / bel 052 245 11 28 en ervaar direct of er een ‘klik’ is