Team test: 10 verrassende feiten over teams – de antwoorden

Download volledig artikel(PDF)

U hoort bij 20% van de managers die goed geïnformeerd zijn als u 8 van de 10 antwoorden goed heeft.

Stelling 1     Onjuist
De persoonlijke stijl is pas de 3de factor van belang bij de samenstelling van teams. Persoonlijke stijlen zijn populair, maar niet zo belangrijk voor het succes van een team als meestal wordt gedacht. In volgorde van belangrijkheid:
De deskundigheid van de individuele teamleden.
De vaardigheden van teamleden inzake communicatie en samen problemen oplossen.
De combinatie van persoonlijke stijlen.

Stelling 2     Juist
Uit onderzoek onder 3000 managementteams in Europa blijkt dat 38% van een managementteam (2,66 van de 7 leden) het eigenlijk niet eens te zijn met de strategie.

Stelling 3     Juist
Productieve teams zijn het meer dan 75% méér met elkaar oneens dan niet-productieve teams. Goed presterende teams bestaan vaak uit deskundige individuen die goed met elkaar kunnen communiceren en niet te beroerd zijn hun mening te laten horen. Alle verschillen van mening en inzicht  komen op tafel, waardoor men vaker nieuwe waarheden formuleert. Goed presterende teams verliezen daardoor vaker teamleden, nl. als ze minder deskundig en/of gemotiveerd zijn.

Stelling 4     Onjuist
Ook al werken mensen nog zo’n lange tijd met elkaar, als het team niet goed functioneert en je vraagt aan de teamleden wat mis is met het team, dan heeft iedereen een antwoord, maar de antwoorden verschillen erg van elkaar.

Stelling 5     Juist
Managers hebben vaak zitting in meerdere teams. Slechts in iets meer dan de helft van die teams doen ze echt mee. Managers geven hier de volgende redenen voor aan:
73%      Er zijn voldoende mensen met voldoende expertise: ‘Mijn expertise is niet nodig.
62%      Er zijn voldoende overtuigende redeneringen en argumenten: ‘Ik heb geen aanvullende informatie om nog iets extra’s bij te dragen.’
61%       Gebrek aan vertrouwen in de eigen bekwaamheid om bij te dragen: ‘Ik was er niet op voorbereid’ of  ‘Er waren mensen aanwezig met meer macht/kracht dan ik.’
52%       Een oninteressante discussie: ‘Waarom zou ik mijn tijd en energie verspillen.’
46%       Teveel druk om aan de teambeslissing te conformeren: ‘Groepsdenken is de norm.’

Stelling 6     Onjuist
Het is wel eerlijk om iedere stem gelijk te laten waarderen, maar het is niet slim. Meerdere studies wijzen uit dat teams die beter presteren de deskundigheid en ervaring van hun teamleden mee laten wegen in de besluitvorming.

Stelling 7     Onjuist
Meestal is het gebrek aan vertrouwen een gevolg van verschillende opvattingen en meningen over het werk dat gedaan moet worden en de manier waarop. Start daarom met het eenduidig krijgen van het doel, de aanpak en de individuele taken. Stel vervolgens aan de orde is wat de verwachtingen zijn die mensen van elkaar hebben en van jou. Maak op basis daarvan afspraken hoe teamleden met elkaar omgaan.

Stelling 8     Onjuist
Uit onderzoek naar de financiële resultaten van 353 Fortune-500 bedrijven over 4 jaar, blijkt dat in bedrijven met meer vrouwen in de top een hoger rendement hebben en dat de aandelen 34% meer waard zijn dan bij bedrijven met alleen mannen in de top.
De onderzoekers geven duidelijk aan dat het niet om directe oorzaken en effecten gaat. Ze schatten in dat bedrijven met vrouwen in de top beter om kunnen gaan met diversiteit, minder vooroordelen hebben, beter om kunnen gaan met verschillen van mening en beter aansluiten bij vrouwelijke klanten.

Stelling 9     Onjuist
Veel leiders van teams denken dat ze zich vooral moeten concentreren op de interne processen en de ontwikkeling van het team. Daarmee doen ze het team te kort. De helft van de tijd besteedt een goede leider aan de vertegenwoordiging van het team in de omgeving en aan het onderhouden van relaties met relevante partijen als klanten, andere teams en senior management.

Stelling 10    Juist & Onjuist
Als één individu een klus op kan knappen, doe het dan niet in een team, dat kost altijd meer tijd en energie. In principe zijn individuen efficiënter dan teams. Een team is alleen productiever als echt goed lukt om samen te werken, en dat gaat niet vanzelf, dat vraagt nogal wat investeringen van de teamleden zelf en de zogenaamde ‘sponsors’.