Organisatie verandering: projecten & resultaten

Organisatie verandering: een selectie van projecten & resultaten die de bandbreedte aangeven

Visie & Positioneren

Met de directeur en 120 medewerkers ontwikkelden we de visie op de positionering van de afdeling en voerden die ook uit. De medewerkers zijn nu serieuze gesprekspartners op alle niveaus in de organisatie.

 

IT-innovatie

Met innovatieve IT-architecten en creatieve methoden, keken we in de toekomst van een ICT-gestuurd bedrijf met meer dan  20.000 medewerkers. Ze bereidden zich mentaal voor op wat zou komen, namen de regie en waren een gids voor het bedrijf op weg naar die toekomst.

 

 

Organisatie veranderingMalcom Boldrige Quality Award

Met deze prestigieuze prijs voor ogen hielpen we een productiebedrijf 1 ½ jaar, en toen ontvingen ze de award uit handen van toenmalig president Clinton.

 

organisatie verandering stoelendans

Het primaire proces in de matrix

De matrixorganisatie werkte eigenlijk voor niemand goed, maar was tijdelijk noodzakelijk. Met onze hulp had iedereen in 6 maanden een duidelijke rol, kwamen mensen weer uit de verf, evenals de dienstverlening.

 

 

Verbindingsdagen

De samenvoeging van 3 afdelingen leidde niet als vanzelf tot samenwerking. Na de verbindingsdagen verbeterden de resultaten en de werksfeer, en namen medewerkers ook zelf meer de regie om de verbinding met andere afdelingen aan te gaan.