Leiderschapsontwikkeling met een Management Development Programma

Als je weet dat de invloed van leidinggevenden voor meer dan 70% bepalend is voor de resultaten, dan is het logisch dat je investeert in leiderschapsontwikkeling

Veel managers weten inmiddels dat ze in zichzelf moeten investeren om verder te komen. Krijgen deze ambitieuze managers onvoldoende mogelijkheden, dan zoeken ze een ander onderkomen. De rest blijft!

Opdrachtgevers vroegen ons Management Development Programma’s te maken om:

 • Essentiële management- en leiderschapsvaardigheden toe te voegen.
 • Leiders nadrukkelijk de gewenste cultuur te demonstreren en te realiseren.
 • Samenwerking en eenheid te krijgen tussen alle leidinggevenden, afdelingen en verschillende niveaus .
 • Ervaren 50+ leidinggevenden te helpen groeien in hun mentorrol.
 • Een stevig fundament te krijgen bij nieuwe/onervaren leidinggevenden.

Pas als je presteert heb je geleerd

Overal kan je lezen en leren over leiderschap. Maar wat betekent dat voor de praktijk? Dat je er beter over kan praten? Leiderschap gaat over resultaten boeken, mensen ontwikkelen en een strategie uitvoeren. Pas als je dat kan, heb je wat geleerd. Daarom zijn onze programma’s gericht op gedrag van managers: op het specifieke gedrag in de specifieke situatie van individuele managers.

Managers worden zich bewust van de rol die zij spelen tegenover hun medewerkers en in het grotere geheel. Zij ontdekken hun eigen kracht, ontwikkelen persoonlijk leiderschap, en maken bewuste keuze voor de leider die ze willen zijn en de bijdrage die ze willen leveren aan de organisatie.

Wij werken aan een hoog rendement

Als bedrijfskundigen, sociaal wetenschappers, veranderkundigen én internationaal gekwalificeerde master trainers, maken we programma’s gericht op de ontwikkeling van het bedrijf, met de concrete vraagstukken en ervaringen van de leidinggevenden als uitgangspunt.

Door een cyclische opbouw krijgt nieuw gedrag gelegenheid zich te vormen. Diepere inzichten komen met de tijd, en niet bij iedereen op hetzelfde moment. Oplossingen moeten van binnenuit komen en zich vanuit en naar de persoon gaan vormen.

Aan het einde van het management development programma zijn veel praktische problemen van deelnemers opgelost, hebben ze meer strategisch inzicht, positie-inzicht, een groter gedragsrepertoir en beschikken deelnemers over het zelfvertrouwen dat nodig is om op te treden.

Wat opdrachtgevers zeggen dat het hen oplevert:

 • De balans tussen taak en mensen is veel beter in verhouding.
 • Ze kijken vooruit, zien moeilijkheden eerder komen en pakken ze dan ook eerder aan. Deze leidinggevenden pakken meer hun rol, naar hun medewerkers, maar ook naar mij.
 • Onze leidinggevenden hebben veel meer houvast en zelfvertrouwen.
 • Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun team, zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen.
 • Er zit meer structuur in dit bedrijf, en dat is niet ten koste gegaan van de sfeer.

Wat deelnemers zeggen over onze management development programma’s:

 • Praktisch, veel voorbeelden, helder, direct toepasbaar, persoonlijk, geen therapie.
 • De juiste onderwerpen, het belangrijkste komt aan de orde.
 • Complimenten voor de trainers. Ze zijn aanvullend, ontspannen en hebben humor.
 • Ik zit veel minder in de operatie en ben veel meer de leider die ik moet zijn.
 • De regierol gaat mij goed af en je moet van goeden huize komen om nog vrijblijvende afspraken met mij te maken.

Het hele management development programma is in handen van de twee master trainers. Zij zijn uw gesprekspartners, ontwerpen het programma en voeren het programma ook zelf uit.

Een lager budget, minder tijd, hoge druk op de resultaten, dat zijn de uitdagingen waar veel bedrijven voor staan.

Voor een verantwoorde investering in Management Development, bel voor een verkennend gesprek met Loes Bon, 052 – 245 11 28 of stuur een email.