Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren

James Randi is de meest bekende scepticus en bestrijder van pseudo-wetenschappen, homeopathie en andere niet werkende alternatieve geneeswijzen. Zijn ‘James Randi Educational Foundation’ heeft al jaren 1 miljoen dollar klaarstaan voor de persoon die kan bewijzen over bovennatuurlijke gaven te beschikken.

Door James Randi heb ik mij aangesloten bij Skepsis Nederland, waar ik hem persoonlijk heb mogen ontmoeten. Hoewel ze er wel tussenlopen, is het geen stelletje fundamentalistische zuurpruimen. Het zijn mensen die zich afvragen waarom we soms zo dom doen, die open staan voor onderzoek en nieuwsgierig zijn naar wat werkt en hoe.

Afgelopen zaterdag bezochten we het jaarlijkse congres van Skepsis dat deze keer ging over het onderwijs. Hoogleraren presenteerden bijvoorbeeld de aannamen die ten grondslag liggen aan het huidige ‘Nieuwe leren’, dat meer gebaseerd lijkt op geloof dan op wetenschap. Ze presenteerden ook resultaten van wetenschappelijk onderzoek die een aantal belangrijke aannamen onbetwistbaar weerlegden.

Voor ons was het interessant om de overeenkomsten te zien tussen ‘Het Nieuwe Leren’ en ‘Het Nieuwe Werken‘. HNL baseert zich net als HNW o.a. op Carl Rogers, een Amerikaanse sociaal constructivist, die ervan uit gaat dat iedereen wil leren, daar zelf de regie over kan en wil nemen en dat iedereen wil en kan samenwerken. Op basis van dit ‘geloof’ is het hele onderwijssysteem nu anders ingericht. Onder verantwoordelijkheid van New Public Managers, die naar analogie van de managers in het bedrijfsleven scholen aansturen, is er nu competentieonderwijs, hebben leerlingen zelf de regie en zijn leraren gedegradeerd tot dola’s (docenten op loopafstand).

De bedenkers van het HNL hadden oorspronkelijk iets anders voor ogen, nl. dat 95% van het onderwijs hetzelfde zou blijven, maar dat daar bovenop ook aandacht zou komen voor zaken als verantwoordelijkheid nemen, argumenteren, debatteren en samenwerken. Flink doorgeslagen dus, en op basis waarvan? Hoe zou het zijn met HNW?