052 - 245 11 28

Case 5 Samen de lat omhoog

Auteur: Aqua Platform Sysadmin

Vraag van de directie: Eenheid, kwaliteit en gezamenlijk leiderschap.

Voor de resultaten, die ver achterblijven, zijn 30 leidinggevenden samen verantwoordelijk. Medewerkers werken in wisselende teams, onder wisselende leiders, en ze komen overal mee weg. De nieuwe directeur stelt eisen aan het leiderschap van deze 30 managers en investeert omdat ze weet dat het niet vanzelf gaat.

Persoonlijke reflectie: Het was voor bijna niemand aantrekkelijk om zich te laten beperken in de persoonlijke vrijheid. Het gevaar was dat het een ‘moetje’ werd. Met het ontwikkelteam bouwden we stap voor stap aan het programma, langzaam maar zeker vooruit. Na ong.1½ jaar, het vrijwillige vertrek van een aantal leidinggevenden, en in hele goede samenwerking met de directeur bereikte dit leiderschapsteam het niveau waar ze verder mee kon.