052 - 245 11 28

Case 4 Iedere afdeling de juiste bijdrage

Auteur: Aqua Platform Sysadmin

De directie wil een betere balans in de organisatie. Eén bepaalde afdeling is te ver doorgeschoten in hun invloed. De afdeling levert een bijzonder goede en belangrijke bijdrage, en dat moet zo blijven, maar de balans is zoek. De directie definieert dit als een leerproces waar de hele organisatie een rol in heeft.

Persoonlijke noot: in deze grote, complexe organisatie bleek het dagelijkse gedrag van de direct betrokkenen op de verschillende niveaus doorslaggevend. Dat gedrag leidde tot onbalans, en ander gedrag leidde tot de gezonde balans die nodig was.