052 - 245 11 28

Case 6 Heroriëntatie op toekomstige samenwerking

Auteur: Aqua Platform Sysadmin

Een team met professionals heeft de leiding over het bedrijf dat de monopoliepositie kwijtraakt.

De directie moest samen met de medewerkers een nieuwe koers bepalen. Wat willen we als bedrijf? Wat betekent het voor ons als we in een commerciële markt opereren? Wie kan/wil dat wel? Hoe kunnen we komen tot een goed team dat samen verder kan? Wat doen we met mensen die niet kunnen/willen? De directie vroeg onze hulp.

De vraagstukken die speelden waren allemaal verweven. Daar doorheen liepen de persoonlijke relaties en de persoonlijke opvattingen over elkaars vakmanschap. We bouwden steeds loops in om recht te doen aan alle gevoelens, feiten en meningen, om recht te doen aan alle individuen, én om recht te doen aan de kans om een mooi nieuw bedrijf te starten.

Uiteindelijk heeft een groep besloten samen dat nieuwe bedrijf vorm te geven en in goed overleg hebben een aantal collega’s afscheid genomen.