052 - 245 11 28

Case 7 Gelijkschakelen na fusie

Auteur: Aqua Platform Sysadmin

Vraag van de directie: Gelijkschakelen van het niveau en eenheid in leiderschap

Na de fusie zijn ong. 50 leidinggevenden met vooral een technische achtergrond op 3 niveaus, samen verantwoordelijk voor de resultaten en de ontwikkeling van het bedrijf. De verschillen zijn groot, qua cultuur, leeftijd en dienstjaren. Na een voorzichtige start werd het uiteindelijk een programma van ong. 1 ½ jaar voor alle niveaus.

Persoonlijke reflectie: De fusie was hen overkomen. Samen met de leiders is het programma ontworpen, stap voor stap, voor verschillende groepen. Iedere bijeenkomst leidde tot het ontwerp van de volgende, waar we samen met een team aan werkten. WIIFM, aansluiten op de persoonlijke ontwikkeling. Ter plekke zijn de vooroordelen afgebroken en bouwden ze aan een nieuwe krachtige identiteit. Na 1½ jaar konden ze zelf goed verder.