052 - 245 11 28

Case 7 De eerste keer

Auteur: Aqua Platform Sysadmin

Het managementteam van een Nederlands productiebedrijf met klanten over de hele wereld.

De directie heeft een sterke groeistrategie, die lukt. De managers krijgen een grotere verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en moeten meer samenwerken. Voor de directie is het nu belangrijk dat managers en directie elkaar goed aanspreken, tijdig signalen afgeven en duidelijker naar elkaar uitspreken als risico’s of kansen zich voordoen. De directie vraagt hulp om deze stap in de ontwikkeling van het team te maken.

Niet iedereen was zich bewust dat dit managementteam samen de verantwoordelijkheid droeg voor het bedrijf. Het onderling vertrouwen was door stereotypering niet sterk. Dit was de eerste keer dat dit team met technische mannen over elkaar en over teamwerk spraken. Na afloop vertelde iedereen opgelucht te zijn, het was heel zinvol en niet eng zweverig geweest. Zo konden ze verder.